StartupManager este un sistem informatic care vine în ajutorul câștigătorilor proiectelor de finanțare prin Start Up, pentru a putea gestiona mai bine tot procesul de management.  

Obiectivul acestui sistem se bazează pe gestiunea și monitorizarea proiectelor în privința:

  • urmăririi realizării planului de afaceri
  • urmăririi implementării fizice și financiare a proiectului
  • urmăririi respectării indicatorilor asumați
  • asistării comunicării între mentori, experți și antreprenori
  • raportării lunară a activității părților implicate. 

Rolurile utilizatorilor sunt structurate după nevoiele fiecărui proiect în parte, de la director de proiect, la finanțator sau chiar expert, iar rapotările lunare ale antreprenorului face posibilă verificarea stadiului proiectului și chiar îndrumarea în rezolvarea anumitor probleme de către mentori și/sau experți. 

Contactați-ne pentru întrebări sau o demonstrație interactivă a sistemului pe adresa de mail office@arxia.com.